Obrázek knihy: Labyrint viny

Labyrint viny

Hana Přádová a Katarína Kuňová

Jednatřicetiletá Anna Dvořáková si vyslechne ortel smrti: strastiplná léčba její rakoviny prsu nezabrala a doktoři jí už neumějí pomoct. Snaží se vyrovnat se svým blížícím se odchodem. Záhy ale pochopí, že hlavně kvůli svým dvěma malým dětem to nesmí jen tak vzdát.

Osud ji zavede k psychosomaterapeutce Karolíně Procházkové, která jí vysvětlí, že skutečnou příčinu nemoci má hledat ve své psychice, a nabídne jí neobvyklý způsob léčby. Mladá žena stojí před rozhodnutím, zda má tuto nabídku přijmout. Uvědomí si však, že jinou naději už nemá, a tak vykročí na cestu, kterou jí paní Karolína ukáže. Otázkou však zůstává, kam ji tato cesta dovede…

Autorkami knihy jsou Hana Přádová a Katarína Kuňová. Jejich dlouholetá terapeutická praxe je přiměla k napsání tohoto poutavého příběhu, který vám v mnohém možná otevře oči.
V současné době se obě dvě věnují koučinku.

Knihu si můžete zakoupit i v kamenných knihkupectvích, jako je například Kosmas, Knihy Dobrovský, Neoluxor.

Tištěnou knihu do zahraničí nezasíláme.

Cena: 350 Kč

Dostupnost: skladem

Skladem
  • Informace o knize
  • Ukázka
  • Ohlasy (29)

Informace o knize

Rozdíly v prodejní ceně naší knihy

Možná, že jste si již všimli, že se na internetu objevilo vícero e-shopů, které prodávají naši novou knihu „Labyrint viny“ za výrazně nižší cenu, než ji nabízíme my na našem webu.

Je nám jasné, že tyto rozdíly v prodejní ceně budou vyvolávat různé pochybnosti a dohady. Proto jsme se rozhodly touto cestou vám vysvětlit, proč tomu tak je.

Od začátku je pro nás prvořadé, aby se tato knížka co nejvíce rozšířila mezi lidi. Jsme totiž přesvědčené, že může mnohým hodně pomoct. Proto jsme se nespokojily s tím, že ji budeme prodávat jen prostřednictvím našeho webu. Chtěly jsme, aby se dostala k lidem ještě blíž a objevila se i na pultech velkých kamenných knihkupectví jako je třeba Neoluxor, Knihy Dobrovský, Kosmas atd.

Narazily jsem však na problém, který jsme zrovna na trhu s knihami neočekávaly. Pokud vydavatel chce knihy prodávat ve zmiňovaných knihkupectvích, musí využít služeb stanovených distribučních firem – jinak nemá šanci své tituly do těchto knihkupectví dostat.

Před začátkem prodeje jsme si stanovily, že knihu budeme prodávat za 350 Kč. Této ceny jsme se dopočítaly tak, aby se nám prodejem vrátily všechny výdaje spojené s vydáním knihy, abychom byly takzvaně na nule.

Distribuční firmy nám však za každou knihu, kterou prodají prostřednictvím své sítě, vyplatí méně než polovinu z této námi určené ceny. Dá se tedy říci, že každá takto prodaná kniha je pro nás ztrátová. Přesto jsme i za těchto nevýhodných podmínek rozhodly s distribučními firmami uzavřít spolupráci – finanční ztrátu bereme jako nutnou daň za to, aby se kniha dostala co nejvíce k lidem.

Myslely jsme, že tím nám problémy ohledně distribuce skončily, ale bohužel jsme se zmýlily.

Distribuční firmy naši knihu kromě velkých knihkupectví automaticky začaly nabízet i různým e-shopům, které námi určenou prodejní cenu nedodržují a na knížku svým zákazníkům poskytují poměrně vysoké slevy.

Ve finále to tedy dopadlo tak, že prodej naší knihy přes tyto e-shopy je pro nás nejen ztrátový, ale ještě jsme se kvůli tomu dostaly do nepříjemného světla – paradoxně prodáváme naši knihu dráž než většina ostatních e-shopů.

Bohužel není moc možností, jak se tomu můžeme bránit. Vlastně existuje jen jedna jediná – ukončit spolupráci s distribučními firmami a tím i pohřbít náš prvotní záměr, kterým byl prodej naší knížky ve zmiňovaných knihkupectvích.

Nakonec jsme se rozhodly, že i toto budeme brát jako další nutnou daň za to, aby naše knížka byla pro lidi snáze dostupná a distribuci jsme nestoply.

Ať už si naši knihu koupíte kdekoliv, doufáme, že se vám bude líbit a že vám v mnohém pomůže.

Hana Přádová a Katarína Kuňová

 

 

Ostatní informace o knize

Datum vydání: 23. 6. 2015

Počet stran: 336
Formát: 144 x 200 mm
Vazba: pevná, šitá

ISBN tištěné verze: 978-80-906117-0-2

Ukázka

Ukázka z 1. kapitoly

Tu se na mě doktor otočil a rozvážným hlasem mi řekl: „Paní Dvořáková, je mi to líto, ale chemoterapie nezabrala... “
Víc už jsem nevnímala. Měla jsem pocit, že se někam propadám. Všechno uvnitř mě se sevřelo a nemohla jsem dýchat. Seděla jsem tam jak opařená, neschopná ze sebe vyloudit slovo. Byla jsem tak vyděšená.
To už jako má být konec? Ale já..., já nechci umřít...
Proboha, a co bude s dětmi? Přece by neměly vyrůstat bez mámy.
Představa našich bezprizorních dětí mě natolik zmobilizovala, že jsem byla zase schopná promluvit.
Promiňte, pane doktore, já jsem vás nevnímala. Co jste říkal?“
Říkal jsem, že výsledky krve ukazují, že markery, které jsou ukazatelem rakovinného bujení v těle, se vám i přes dosavadní chemoterapii opět dost zvýšily. Bohužel to potvrzuje i vaše CT, které ukázalo další nové metastázy v uzlinách.“
Popadla mě vlna zoufalství a beznaděje, která mě celou rozklepala.
Klid, holka, klid. Přece musí existovat nějaké řešení.
„A co budete se mnou dál dělat?“

Můžeme zkusit další chemoterapii.“
Ale vždyť jste mi právě teď řekl, že mi nezabrala a že je to ještě horší. Vždyť už jsem jí absolvovala pětkrát.“
Paní Dvořáková, moc rád bych vám nabídnul ještě nějaké jiné řešení, ale už jsme všechno vyzkoušeli. Už vám nemám co jiného nabídnout.“
Nevěřícně jsem na něj koukala a měla jsem pocit, že se mi samou hrůzou snad i srdce zastaví. Vždyť tady pracují špičky v oboru, problesklo mi hlavou. Když mi nepomůžou oni, tak kdo? Proboha, to mi opravdu už není pomoci?
A jakou mám naději, že mi další chemoterapie zabere?“ zeptala jsem se vyděšeně.
To nikdy s určitostí nejde říct.“
Pobídla jsem ho očima.
Prakticky nulovou.“
Zalapala jsem po dechu.
To mi jako chcete říct, že umírám?“
Doktor se odmlčel.
Podívala jsem se mu do očí a viděla jsem, jak je bezradný, jak je mu celá ta situace nepříjemná a jak už to chce mít za sebou.
Zhluboka jsem se nadechla a přeskakujícím hlasem jsem se ho zeptala: „Kolik..., kolik času mi zbývá?“
Paní Dvořáková, no... To je těžké říci.“
Viděla jsem, jak doktor s odpovědí váhá. Nebyla jsem zvědavá na nějaké jeho báchorky. Chtěla jsem slyšet pravdu.
Kolik?“ skočila jsem mu do řeči.
Týdny, maximálně měsíce...“

Ukázka z 8. kapitoly

Přemýšlela jsem o tom, co mi řekla, a byla jsem z toho celá rozpačitá.
Víte, já bych si něco takového k Pavlovi nedovolila, i kdyby se mi nebránil,“ pronesla jsem smutně. „Cožpak nevidí, že to od něj není fér?“
Bohužel ne,“ potvrdila mi. „Proto také vidí špatně na blízko.“
Překvapeně jsem se na ni podívala. Jak to ví, že Pavel nosí brýle na čtení? Vždyť jsem jí to neříkala, podivovala jsem se v duchu. Ale co se divím, není to přece poprvé. Holt jsou věci mezi nebem a zemí, které mi unikají.
A z toho vzniká dalekozrakost?“ zeptala jsem se zvědavě.
Svým způsobem ano,“ odpověděla. „Všechny druhy dalekozrakosti obecně vznikají tehdy, když dotyčný člověk nemá správný pohled na přítomnost. V případě vašeho manžela je to konkrétně to, že přehlíží detaily…“
No, tak to mi tedy vůbec nepřijde,“ nesouhlasně jsem jí skočila do řeči. „Vždyť Pavel se naopak v detailech přímo vyžívá. Tomu neunikne naše sebemenší chybička.“
To s vámi souhlasím. Váš manžel se opravdu zaměřuje na detaily. Tedy kromě těch z citové oblasti života. Ty přehlíží,“ vysvětlila mi. „Abych byla konkrétní, váš manžel si velmi dobře všímá toho, když doma není uklizeno, nakoupeno, navařeno, když si děti neplní své povinnosti, neposlouchají, když jsou nějaké věci poničené a podobně.
Avšak to, že vám svým chováním ubližuje nebo že se pro něco trápíte nebo že jsou děti smutné, přehlíží. Jeho tělo ho na tento nesprávný postoj upozorňuje tím, že má zhoršené vidění na blízko v levém oku…“
A proč špatně vidí i na pravé oko?“ samou zvědavostí jsem ji nenechala domluvit.
Hned vám to vysvětlím,“ řekla trpělivě. „Další příčinou dalekozrakosti je neuznanlivost vašeho manžela…“
Neuznanlivost?“ udiveně jsem zopakovala. „Takové slovo jsem ještě nikdy neslyšela.“
To se vůbec nedivím. V dnešní době se už nepoužívá,“ přitakala. „Slovo uznanlivost bylo v šedesátých letech vymazáno ze slovníku jazyka českého. Do té doby se používalo běžně. Dneska lidé místo něho používají slovo uznalost. Uznalost je však jednorázové uznání pravdy. Zatímco uznanlivost je opakovaná uznalost...“
A neuznanlivost je opakovaná neuznalost,“ doplnila jsem.
Přesně tak,“ pousmála se. „A tělo nereaguje na jednorázovou neuznalost, ale až na její častější opakování. Proto používám slovo neuznanlivost.“
Teď už tomu rozumím,“ ujistila jsem ji.

To jsem ráda,“ pravila a pokračovala dál: „Váš manžel velmi rád kritizuje ostatní a pohoršuje se nad tím, když tu jeho kritiku někdo nechce přijmout a náležitě se pak neomluví. Přitom ale už nevidí to, že on sám kritiku urputně odmítá, natož aby se ještě omlouval.“
Tak to je svatá pravda, napadlo mě v duchu. Tohle je celý Pavel.
Udělala krátkou pomlku a začala mi vysvětlovat dál: „Tento jeho neuznanlivý postoj se projevuje dalekozrakostí jak na levém oku, tak i na pravém. Levé oko reaguje na jeho neuznanlivost v citové oblasti, pravé pak na jeho neuznanlivost ohledně výkonů a výsledků. Proto na levé oko na blízko vidí hůř než na to pravé. Levé oko kromě toho ještě reaguje na přehlížení detailů, o kterém jsem před chvílí mluvila.“
Snažila jsem si vzpomenout, kolik má na kterém oku Pavel dioptrií, jestli to levé oko má opravdu horší. Pak jsem si vybavila, že na levém má čtyři dioptrie a na pravém tři.
No jo, je to tak,“ souhlasila jsem. „Na levém oku má opravdu víc dioptrií.“
Po chvilce jsem se zeptala: „A proč má Pavel takový problém přiznat pravdu?“
I v tomto bohužel okopíroval svého otce,“ odpověděla mi. „Váš manžel si svoje chyby uvnitř jakž takž uznat umí a taky si pak v duchu za ně občas hubuje. Ale uznat je nahlas, to považuje za projev velké slabosti. V jeho očích by to pro něj byla hotová potupa. Myslí si, že byste si ho už pak nemohla vážit, že by nebyl ta správná hlava rodiny. A dokonce se i obává, abyste jeho chyby v budoucnu nezneužila…“
Co je to za blbost? Promiňte – za nesmysl. Proč bych si ho neměla vážit, když uzná svojí chybu?“ vyhrkla jsem překotně.
Máte pravdu. Jeho názor není správný,“ přitakala. „Když člověk udělá chybu a dokáže ji nahlas uznat a pak ji patřičně i napravit, tak rozumní lidé si ho za to budou o to víc vážit. Naopak, když člověk udělá chybu a tvrdohlavě ji zapírá, tak v očích soudných lidí kvůli tomuto počínání spíš klesne. Váš manžel to tak bohužel nevidí.“

Najednou jsem si vzpomněla na mamku, že taky nosí brýle.
A z čeho je krátkozrakost?“ zeptala jsem se. „Moje mamka totiž nosí brýle na dálku.“
Krátkozrakost je způsobena tím, že se člověk zbytečně bojí budoucnosti.“
No, to je asi pravda… Z toho, co mamka občas povídá, jsem pochopila, že se bojí toho, co jí budoucnost přinese,“ souhlasila jsem s ní.
Rozdíl mezi vaší maminkou a vaším manželem je ten, že vaše maminka, zjednodušeně řečeno, žije přítomností a budoucnosti se bojí. Zatímco váš manžel se zaměřil na budoucnost a kvůli tomu přehlíží některé věci v přítomnosti.“
Jak to dořekla, v ten moment mi došlo, že i Pavlův otec vidí špatně na blízko. Aby taky ne. Vždyť jsou v tomhle oba dva stejní. Oba dva si umanuli, že jejich děti budou ověnčeny tituly, a za svým cílem jdou hlava nehlava a nekoukají doleva doprava. Jako kdyby titul byl záruka, že to dítě bude šťastné, nebo co.

Ukázka z 11. kapitoly

Aničko, udělám ti čaj? Taky jsem upekla bábovku, co máš tak ráda. Dáš si?“ zeptala se mě.
Jéé, to jsi hodná. Tu si dám ráda. Ale ten čaj udělám já. Ty si sedni a odpočívej.“
No, to ani náhodou. Proč bych měla odpočívat, když jsem doteď seděla? Ty jsi tady návštěva a ještě mě budeš obsluhovat. To tak,“ řekla mamka rázně.
Věděla jsem ale, že to myslí dobře.
Já jsem ti jenom chtěla pomoct… A jak se máš? A co tvoje nohy?“ zeptala jsem se jí starostlivě.
Co moje nohy, ale jak se máš ty, Aničko? Povídej mi o sobě.“
Když jsem mamce oznámila, že mám rakovinu, vypadalo to, že se z toho nervově zhroutí. Byla to pro ni strašná rána. Nějaký čas musela brát prášky na uklidnění, aby to vůbec zvládla. Pak se ale sebrala a chtěla mi pomáhat.
jsem se ale snažila její pomoci využívat co nejméně. Viděla jsem na ní, že každé delší hlídání Madlenky s Honzíkem je pro ni dost náročné. Jak už to pro samou bolest nohou nezvládá. Když má děti na dvě tři hodiny, tak to je fajn, to si je užije. Pak už je toho na ni ale moc.
A co bys chtěla slyšet?“ zeptala jsem se jí.
No, co. Jak ti je? Dneska vypadáš líp než posledně.“
Poslední dny je mi opravdu líp,“ přitakala jsem.
A jak je to možné? Oni lékaři přišli na něco, čím tě znovu léčí?“ zeptala se mě s nadějí v hlase.
Ne, to ne,“ odpověděla jsem.
Bylo vidět, jak jí v očích to světýlko naděje, které tam na chvilku zazářilo, zase rychle vyhaslo.
Mám jí říct pravdu, že se léčím u paní Procházkové? – uvažovala jsem v duchu. Když jí to řeknu, bude si asi myslet, že jsem se nadobro zbláznila. Když jí to ale neřeknu, bude o to víc smutná, protože si bude myslet, že už jen bezmocně čekám na smrt. Podívala jsem se na ni a viděla jsem, jak moc je ztrápená. Od té doby, co se dozvěděla, že jsem nemocná, chudák tak zestárla. Ne, řeknu jí to. Lepší nějaká naděje nežli žádná.
Léčím se, ale jinak,“ pravila jsem.
Zvedla hlavu od čaje a podívala se na mě.
Jak?“ zeptala se trochu zmateně.
Chodím k jedné léčitelce.“
Aničko, ty a k léčitelce?“ řekla nevěřícně.
„Já vím, že to zrovna ke mně moc nejde. Ale tváří v tvář smrti člověk udělá i věci, které by jinak neudělal.“
„To ano,“ hlesla smutně a pohladila mě po ruce.
A pomáhá ti to?“ zeptala se. „Opravdu vypadáš líp.“

Myslím, že ano. Posledních pár dnů už nemám ty bolestivé tlaky v podpaží, jak tam mám ty metastázy. A to je podle mě dobré znamení,“ snažila jsem se mamku uklidnit.
Tak to jsem moc ráda. A jak tě léčí? Piješ nějaké bylinky?“
Ne, to ne. Povídáme si spolu.“
Bylo na ní vidět, že ji moje odpověď zaskočila.
A o čem si povídáte?“ zvědavě se mě zeptala.
No, o mně. A hlavně o Pavlovi.“
O Pavlovi? A co ti o něm povídá? Jestli mi to tedy chceš říct.“
To není nic tajného. A ty to Pavlovi určitě říkat nebudeš, že ne?“ ujistila jsem se.
Nebudu, to se rozhodně bát nemusíš,“ ubezpečila mě.
Říká mi, že už je na čase, abych se Pavlovi postavila,“ shrnula jsem to jednou větou.
Nechtěla jsem moc zabíhat do podrobností.
„Opravdu?“ řekla mamka radostně.
Takovou reakci jsem nečekala.
Počkej, mamko. Ty máš radost, že mi tohle radí?“
Po pravdě? Mám.“
Ty si taky myslíš, že Pavlovi ustupuju?“ nepřestala jsem se divit.
Aničko, cožpak si myslíš, že jsem slepá, nebo co? Toho si nejde nevšimnout. A nezapomeň, že jsem tvoje máma a ta toho vidí ještě víc. A věř mi, že se mi na to kouká velmi těžko. Tolikrát jsem měla sto chutí Pavlovi říct něco od plic. Chová se k tobě tak ošklivě a rozkazovačně, až běda. A ty jsi na něj tak hodná. Snažíš se mu ve všem vyhovět, jenom mu ustupuješ a děláš pro něj první poslední. Přitom on si to vůbec nezaslouží, abys na něj byla takhle hodná.“
Dívala jsem se na mamku a byla jsem z toho pěkně zaskočená. Tak já jsem snad jediná, která to vůbec neviděla, problesklo mi hlavou.
Ty jsi zaskočená, že jsem si toho všimla?“ zeptala se.
Jsem. Já jsem to vůbec nevnímala, že to takhle dělám,“ řekla jsem jí po pravdě.
Ale vždyť to vidí i Madlenka s Honzíkem…“
Cože? Co ti říkali?“ vyhrkla jsem.
Že tatínek na tebe často křičí, zatímco ty na něj nikdy nekřičíš, mluvíš s ním hezky. Že když jdete nakupovat, tak tatínkovi nikdy nezapomeneš koupit něco dobrého, co má rád. Ale on ti takhle nic nekupuje. Že on chodí hezky oblékaný, ale ty si pořádně na sebe nic nekoupíš. Že oni ti musejí pomáhat, ale tatínek ti nepomáhá. Že si s nimi nehraje, ani je pořádně nepohladí. Oni jsou toho dost plní. Tak mi o tom, hlavně Madlenka, často povídají.“
Seděla jsem tam jak opařená.
Proč jsi mi to nikdy neřekla?“ zeptala jsem se ztěžka.
Ale Aničko, zkoušela jsem ti to říct. A ne jednou. Kdykoliv jsem to ale nakousla, hned jsi mě umlčela. Když se jednalo o kritiku Pavla, byla jsi vždycky hned jak píchlá vosou. Jsem překvapená, že jsi mě dneska vůbec vyslechla.“
Mamka se nadechovala, že mi ještě něco řekne, když do kuchyně přiběhla Madlenka.

Ohlasy

[29] Katka

Na knížku jsem přišla úplnou náhodou, když jsem nahlídla do nabídky jednoho z prodejců knih (samozřejmě jsem hledala úplně něco jiného). Nedokážu říct proč mezi několika desítkami knih zaujala moji pozornost zrovna tato kniha. Asi mě bylo souzeno si ji přečíst. Knia je velice poutavě psaná a přečetla jsem jí jedním dechem. Kniha mě donutila se nad spoustou věcí zamyslet a pár věcí dokonce i změnit.
Taky už se moc těším na další příběhy....

Přidáno: 26. 4. 2016 22:36
[28] Iveta Nejedlá

Příběh napsaný ve stylu učení Avenny na mne působil moc hezky a hlavně přínosně. I když pro mne některé části knihy byly hodně smutné, přesto jsem mezi řádky stále cítila jiskřičku naděje na dobrý a hlavně reálný konec.

Ač jsem měla již hodně informací a návodů v tomto duchu, přesto jsem v této knize našla nové věci, nové pohledy, nové podání Pravd. Hodně mi dalo to, že jsem si mohla návody prožívat na „vlastní kůži“, když jsem se do příběhu vciťovala.

Knihu mohu velmi doporučit všem, kteří se snaží o porozumění sama sobě, svým partnerským a rodinným vztahům a životu celkově. Jak se lépe vyznat ve vlastních pocitech a jak konkrétně dohledávat psychické příčiny různých tělesných projevů. Jak se dokázat vcítit do druhých a porozumět jejich chování. Jak a proč v sobě najít a udržet trpělivost a laskavost k druhým, ale jen po správnou dobu. A také jak postupovat, pokud mírovou cestu vyčerpáme.

Kniha mi připomněla, jak zásadně může ovlivňovat naše chování, mluvení, myšlení i cítění výchova od našich rodičů nebo jiných vychovatelů. Uvědomila jsem si mnohem hlouběji, jaké chyby bychom my rodiče nikdy neměli dělat, chceme-li vychovat šťastné a zdravé děti. A jak zásadně můžeme ovlivnit svůj život, pokud ho vezmeme správně do vlastních rukou.

Moc děkuji autorkám za to, že knihu napsali a velmi se těším na další díly či díla :-).

Přidáno: 29. 3. 2016 16:18
[27] Anežka Š.

Vaše knížka mě zaujala již na první pohled. Název a anotace přitáhla mou pozornost a po jejím přečtení mi rozšířila dosavadní obzor, kterým jsem se dívala na svět. Život sám píše ty nejlepší příběhy. Děkuji Vám a těším se na další příběh.

Přidáno: 29. 2. 2016 19:44
[26] Jitka C.

Knihu jsem si půjčila na doporučení,nevěděla jsem, co od ní čekat, ale od začátku mě velmi oslovila a zaujala, na konci knihy jsem si pobrečela, což se mi u knížek nestává. Můžu jen blahopřát k výstižně napsané knize, pokud by byla další, určitě si ji ráda přečtu.

Přidáno: 12. 2. 2016 12:08
[25] Pavlína

Úžasná kniha. :-)

Přidáno: 13. 1. 2016 13:55
[24] Kateřina

Úžasná kniha plná velmi inspirativních a smysluplných návodů jak si porozumět. Je až neuvěřitelné, že tak moc neznáme sami sebe a neumíme číst sebe a své tělo, co nám říká a na co upozorňuje. Jsem z této knihy naprosto nadšená a inspirována pro změnu. :-)

Přidáno: 9. 12. 2015 12:18
[23] Iva D.

Děkuji za úžasnou knihu, přečetla jsem ji jedním dechem, a přála bych si další. Moc děkuji. Iva D.

Přidáno: 5. 11. 2015 19:56
[22] Zlata M.

Práve som dočítala vašu knihu a chcem sa vám za ňu veľmi poďakovať. Myslím, že pre každého bude hlbokým zamyslením sa nad doterajším spôsobom života a veľkým mementom ako predísť vážnej chorobe.
Seba osobne či svojich najbližších sa snažím liečiť alternatívnymi spôsobmi a vždy sa snažím nájsť duchovnú príčinu každej choroby. Nemôžem inak ako s vami so všetkým súhlasiť. Ešte raz veľká vďaka!!
Zlatka

Přidáno: 19. 10. 2015 15:21
[21] Jana B.

Na knihu jsem narazila na internetu a jelikož nevěřím na náhody, tak vím, že jsem si ji měla přečíst. Jasně mi to dokazoval můj vnitřní hlas po přečtení ukázek na tomto webu a tak jsem velmi nedočkavě očekávala příchod knihy.
Hned ten den, kdy mi dorazila, jsem si udělala pohodu a pustila se do čtení.
Zážitky byly ovšem tak intenzivní, že jsem cca v první třetině musela přestat a srovnat si všechny myšlenky a pocity v sobě, abych mohla pokračovat. Tak intenzivní jsem měla ze čtení pocit. Už při objednání jsem věděla, že kniha na mě bude mít velký účinek a že mě posune hodně kupředu v pomoci lidem.

Posílám velké díky autorkám, které mi pomohly dívat se na spoustu trápení lidí kolem mě jinak a lépe jim tak pomáhat při hledání cesty k řešení.

Velmi se těším na avizovanou knihu s nemocemi a jejich souvislostmi s našimi pocity.

Držím palce!

Přidáno: 12. 10. 2015 13:35
[20] Jolana

Knihu doporučuji každému, kdo udělal první krok k uvědomění, že naše myšlenky ovlivňují naše činy a ve výsledku i naše zdraví. Toto je čtivou formou zobrazeno v knize na části života hrdinky, jejích myšlenkách, rodinných starostech i manželském vztahu. I ona si prošla cestou od materialistického vidění světa k poznání a hlubšímu uvědomění neviditelných souvislostí - jak je vše se vším propojeno a jak se vše se vším navzájem ovlivňuje. Knihu vřele doporučuji a těším se na pokračování.

Přidáno: 6. 10. 2015 21:11
[19] Aneta M.

Krásná kniha, překvapil a potěšil mě průzračně čistý, jednoduchý a přímý styl vyprávění, kterým je téměř celá kniha napsána, pouze na dvou místech jsem měla pocit, že vyprávění trochu vázne. Ale při vysvětlování obtížných témat z nezvyklého úhlu pohledu měly autorky nesnadnou práci a s ohledem na skutečnost, že se jedná o jejich beletristickou prvotinu, je výsledek výborný.
Pro mě byla kniha naprosto srozumitelná, snad je to dáno také tím, že s přístupem autorek k nemoci a uzdravení jsem se setkala už dříve. Nicméně věřím, že díky průzračnému stylu vyprávění osloví i čtenáře, kteří se s takovým přístupem setkají poprvé. Upřímně jim to přeji.
Další příběh očekávám jako velký dar: zdráhám se napsat, že se těším, protože ho očekávám s vážnou tváří. Jistě se dotkne něčeho bolestivého ve mě nebo v mém okolí. Ale ukáže řešení a na to se skutečně těším.
Přeji autorkám i čtenářům krásné dny,
nashledanou u knihy.

Přidáno: 17. 9. 2015 10:11
[18] Marie Č.

Knížku jsem přečetla, ale jen silou vůle. Moje ex-příbuzná má také tuto diagnózu, tak jsem se chtěla trochu povzdělat, ale byla jsem zklamaná. Jen povídáním a poznáním sebe sama se rakovina nevyléčí. Hrdince je namlouváno, že nález v levém prsu je to, že se cítí vinna za to a za to, v pravém prsu něco podobného.. I kdyby to byla pravda, jakou vinu a za co cítí děti, které touto nemocí trpí nebo jí podlehly?

Přidáno: 15. 9. 2015 13:44
[17] Lucie V.

Kniha je pro mne velmi cenný příspěvek pro uvědomování si sama sebe, svých vzorců chování a jak moc ovlivňují můj život a zároveň jsem nyní daleko více do hloubky pochopila, jak sama mohu svým rozhodnutím, změnou postoje a chování ovlivnit přirozený chod věcí k lepšímu.
Nesmírné díky oběma autorkám za krásně psanou knihu, pro mne velmi emotivní a léčivé.
Těším se na pokračování a v koutku duše doufám, že Vaše úžasné aktivity v probouzení bytostí budou nadále pokračovat... Děkuji s požehnáním a láskou.

Přidáno: 15. 9. 2015 12:10
[16] Zdeněk

Děkuji za úžasný "manuál k životu". Moc hezky napsané. Znám Avennu z článků a z CéDéček a tato kniha mi všechny informace zasazením do reálného života pospojovala dohromady.
Těším se na další knihy od vás.

Přidáno: 10. 9. 2015 8:31
[15] Petronila

Milé dámy, již několil let sleduji vaši činnost a čtu stránky Avenny. Proto jsem nadšeně objednala vaši knihu. Je to jednoduchý příbeh, který nám tak krásně nastavuje zrcadlo. Myslím, že se tam spousta žen, vč. mně, našla. Je těžké měnit své vzorce chování, ale věřím, že s pomocí takovéto knihy a víry v sebe to lze. I já si musím knížku přečíst ještě jednou a pomaleji :-). Děkuji velmi za váš nápad napsat knihu, kde jste mohly zužitkovat vaše vědomosti a schopnosti. Těším se na další vaše dílo. S úctou Petronila.

Přidáno: 8. 9. 2015 13:36
[14] Helena L.

Knihu jsem přivítala s velkou radostí a očekáváním. Už třetí rok žiji s diagnózou jako paní Anna a věřím, že jediná cesta k trvalému uzdravení vede přes změnu vnitřní - jak je popsáno v knize.
To, že někdo sdílí stejný pohled na nemoc jako já, v době kdy odmítnout léčbu a vzepřít se lékařům je záležitost silně minoritní bylo jako pohlazení po duši... Znovu jsem si potvrdila jaké špatné vzorce chování přivádějí člověka do nemoci a jak je důležité mít sama sebe na prvním místě.
Moc si přeji, aby byli terapeuti, jako paní Karolína, nejen v knihách :-)

Přidáno: 26. 8. 2015 23:21
[13] Petra

Moc Vám děkuji za úžasnou knihu.

Přidáno: 25. 8. 2015 20:49
[12] Jarka Strnadová

Velmi hezky napsaná kniha o věcech, které vnímáme a chápeme především na příkladech jiných, než ve svých vlastních životech....
Napoprvé jsem knihu přečetla "jedním dechem", teď se ale chystám si ji přečíst ještě jednou - mám pocit, že si některé pasáže potřebuji opětovně připomenout, vrýt do paměti, tak, aby poznání nezůstalo jen na povrchu...
Děkuji Vám paní Kuňová a paní Přádová... A nemůžu se dočkat dalších příběhů ze života...

Přidáno: 24. 8. 2015 19:34
[11] Zdenka Hulínová

Kniha Labyrint viny je písaná veľmi pekným štýlom. Je zaujímavá, prehľadná a pochopiteľná aj pre tých, ktorí sa ešte nestretli s podobným spôsobom diagnostiky a liečenia. Pre tých, ktorí poznajú učenie autoriek prináša ďalšie poznanie a systémový pohľad na jednu zo súčasných ťažko liečiteľných chorôb, ako aj na iné zdravotné problémy. V knihe sa dozvedáme podrobne, aké myšlienky a konanie spôsobili chorobu hlavnej hrdinky a tiež postup, akým je možné aj takéto choroby vyliečiť. Verím, že ďalšie knihy budú rovnako prinášať svetlo do našich postojov k chorobám a ich liečbe.
Zdenka

Přidáno: 21. 8. 2015 14:50
[10] Lenka

Děkuji za napsání této velice přínosné knihy a též děkuji , že mi bylo dovoleno si jí přečíst. Už aby byla na světě další :-)

Přidáno: 21. 8. 2015 11:10
[9] Jitka

Kniha Labyrint viny je překrásná a naučná kniha.

Příběh ženy Aničky v této knize je velmi naučný, je to o velkém zamyšlení se sama o sobě, o lidech kolem ní, manželovi, který byl v jádru úplně jiný, jen jeho mládí, otec a rodina mu nechala následky na jeho osobní život. Proto on sám se choval ve svém vztahu takto. Ale potěšilo mne, jak to bylo krásně popsáno, že Anička kamarádku vyslechla a šla cestou za uzdravením, zkusila to, čemu moc nevěřila, ale v hlavě se jí ukázalo, že chce žít, má děti, rodinu a chce žít dál. Jak krásné. Každý jsme tu sám za sebe a ona též bojovala. Překrásný příběh a pomoc lidem, kteří mají jít touto cestou.
Děkuji moc za překrásnou knihu. Krásně napsána a ten, kdo chce pochopit a uvěřit, že to jde, když se chce!!! Moc velké díky.

Byla mi doporučena kamarádkou, kterou jsem potkala před dvěma lety, náhodou, náhody nejsou, ale my jsme nastoupily do společného vlaku. I ona je nadšená knihou.

Chceme si objednat další díly a těšíme se na ně.

S velkým díky a přáním, ať takto krásných knih je co nejvíce.

Přidáno: 19. 8. 2015 20:43
[8] Klára Š.

Chtěla bych poděkovat za krásnou knihu. Přečetla jsem jí "jedním dechem" a na konci jsem si říkala, že je škoda, že není delší :). Je to skvělý nápad zasadit do příběhu Vaše informace ohledně vzniku nemoci. Navíc jsem byla mile překvapená, jak čtivě se Vám kniha povedla napsat. Moc se těším na další.

Přidáno: 17. 8. 2015 14:08
[7] Markéta

Knížka je fajn, taky jsem jí přečetla jedním dechem, a i s údivem, co vše si člověk nechá líbit a ani mu to nepřijde divný...
Věřím této formě "léčby" víc než klasické medicíně, dává mi to smysl, ale myslím, že pro většinu lidí je hodně těžké se ve svých pocitech orientovat a odstranit chyby ve svém jednání, aby to vedlo k uzdravení ... Bez paní Karolíny(nebo Katariny :-) to asi zvládne málokdo. Ale určitě je kniha v základních momentech nápomocná, ukazuje, že láska a úcta sama k sobě je základ všeho (i zdraví)
Děkuji za knížku a jsem zvědavá na další příběhy :-)

Přidáno: 17. 8. 2015 12:20
[6] Vlaďka Komlová

Děkuji za tuto knihu, přečetla jsem jí jedním dechem. Našla jsem v ní krásně popsanou příčinu, jak si žena může spustit rakovinu prsu, ale i návod na uzdravení a další jiné užitečné informace.
Kniha se čte velmi hezky, ještě jednou děkuji a těším se na další.
Vlaďka K.

Přidáno: 17. 8. 2015 10:43
[5] Blanka

Chci vám poděkovat za krásnou knížku.
Při čtení vaší knihy jsem si uvědomila, že je dobré vytáhnout kostlivce ze skříně a říci si, proč se jich bojím.
A také je dobré si připustit, že když člověk mlčí, tak se nic nevyřeší a druhé uvádí v omyl.
Ještě jednou děkuji a těším se na vaši další knihu.

Přidáno: 7. 8. 2015 19:35
[4] Marta K.

Kniha je naprosto úžasná, moc děkuji za krásný příběh, moje dušinka se jen tetelila:-)
Všem vřele doporučuji a těším se na nové příběhy. ♥♥♥

Přidáno: 25. 7. 2015 20:24
[3] Jana K.

Moc děkuji za krásnou knížku. Přečetla jsem ji jedním dechem, něco takového jsem potřebovala. Teď pročítám znovu, pomalu a vychutnávám si ty nové poznatky, které jsem se dozvěděla. Těším se na další a přeji mnoho úspěchů.
Jana K.

Přidáno: 18. 7. 2015 11:21
[2] Marie Psotná

Velmi děkuji autorkám za krásný příběh o tom, jak pracovat se svými myšlenkami a potažmo i životem. V knížce jsem našla mnoho inspirace a také pár vysvětlení, která mi pomohla pochopit některé procesy v mém životě. Jsem za to moc vděčná! Knížka je krásně čtivá, příběh jednoduchý, zato inspirativní a povzbuzující. Těším se na další:-).

Přidáno: 5. 7. 2015 18:16
[1] Zuzana K

Knížku jsem zhltla jedním dechem, chvílemi jsem se při četbě usmívala, jindy slzela a někdy mě také "nadzvedávala
ze židle", přesně tak, jak to podle mého názoru u dobré knížky má být.
Za mě z těchto důvodů skvělé čtění, vřele doporučuji a už se těším na další :-).

Přidáno: 1. 7. 2015 10:58

Nový ohlas na knihu

Kolik je jedna mínus jedna (slovy)?

 

Při komentování se snažte zachovat alespoň určitou minimální míru slušnosti a pište pokud možno s diakritikou. Komentáře naprosto mimo mísu, popřípadě komentáře urážlivé, protizákonné a podobně budou vymazány.

Internetové adresy začínající http://, https:// a ftp:// budou převedeny na odkazy.

Tučné písmo můžete vložit pomocí [b]text[/b], pro kurzívu použijte [i]text[/i].

Dostupné formáty e-knihy:
PDF
ePUB
Mobi Kindle
VLOŽIT DO KOŠÍKU
Cena: 350 Kč